จำหน่ายและรับเปลี่ยน BATTERY UPS

จำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า 12 V ขนาดตั้งแต่ 7.2 Ah ถึง 200 Ah แบตเตอรี่เป็นแบบ Valve Regulated Lead - Acid , Maintenance Free วัสดุทำตัวถังและฝาปิดต้องทำจากวัสดุ Acrylonitrile – Butadiene – Styrene (ABS) ซึ่งสามารถทน แรงกระแทก ทนสารเคมี ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน 

Visitors: 270,810