บริษัทซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท CPCS Power & Cooling Service จำกัด ให้บริการ Service Facilities ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้อง Data Center พร้อมทั้ง จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาห้อง Data Center เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง ระบบสำรอง
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับควันไวสูง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด ระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ 

Visitors: 268,653