บริษัท CPCS Power & Cooling Service จำกัด

บริษัทฯ ยินดีให้บริการงานวิศวกรรมครบวงจร งานติดตั้ง Commissioning Service เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพที่สูงประกอบด้วย

   
   
   
   

 

 

บริษัท CPCS Power & Cooling Service จำกัด

บริษัทฯ ยินดีให้บริการงานวิศวกรรมครบวงจร เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพที่สูงประกอบด้วย

บริการงานติดตั้งและทดสอบ Installation, Commissioning, UPS & Battery

งานบำรุงรักษา UPS Rittal, Gamatronic, Huawei, APC, Liebert, MGE& Battery ทั้ง PM และ CM, Per-call

งานเปลี่ยน Battery UPS, งานซ่อม UPS Rittal, Gamatronic, Huawei, APC, Liebert, MGE

งานสัญญาบริการ MA UPS & Battery เป็นรายปี

จำหน่าย Battery เช่น CSB Battery, Vision , Shimatsu , Leoch, DENA, ACCU, Hi-pow, Trojan, Panasonic

จำหน่าย UPS HUAWEI

จำหน่าย, ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น Precision Air, Uniflair, Shchneider, Data aire, Liebert, DENCO, Citech, Stulz,

จำหน่าย,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น รวมถึงอะไหล่ spare part ต่างๆ

จำหน่าย, ติดตั้งระบบ CCTV และ Access control

จำหน่าย, ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม Water Leak System Alsa

จำหน่าย, ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา MA, PM เปลี่ยนถ่ายของเหลว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins, FG Wilson

จำหน่าย, ติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบ SMS Alert/ SMS Alarm Monitoring System

จำหน่าย, ติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire suppression System FM200, Novec1230, KIDDE, JANUS

ระบบตรวจจับควันความไวสูง  HSSD, VESDA, STRATOS, KIDDE, Air Inteligence, HOCHIKI

ระบบ Fire Alarm system

บริการล้างเครื่องปรับอากาศรายครั้งและรายปี

จำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงอะไหล่ spare part ต่างๆ

รับเหมาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

 
 
 
 
Visitors: 270,807